M.V.O.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij JD Techniek de gewoonste zaak van de wereld. Bij alle bedrijfsactiviteiten zet JD Techniek zich in voor het milieu en voor de verstandige omgang met de omgeving en mensen.

JD Techniek is een bedrijf dat oog heeft voor mens en milieu:

  • Spuitplaats met afzuiging, vloeistofdichte vloer en vetvanger
  • Gescheiden machine- en montagehal
  • Gescheiden afvalinzameling
  • Geluid geïsoleerde cabine t.b.v. straalwerk
  • JD Techniek voldoet aan de meest recente norm van VCA normering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubeheersing
  • Gecertificeerd volgens de meest recente norm van ISO 9001
  • Coachend leiderschap
  • Sociale betrokkenheid; JD Techniek investeert in de regionale ontwikkeling d.m.v. diverse sponsoringen op sportgebied en is actief in onderwijsprojecten. Zo is JD Techniek erkend leerbedrijf voor het technisch Middelbaar beroeps onderwijs

    Daarnaast verlenen we medewerking en financiële steun aan een aantal regionale sociale goede doelen.